Hôm nay đồng nghiệp hỏi câu này: Tại sao nên viết như #a thay vì #b? /* a. */ List<> list = new ArrayList<>;(); /* […]