Tag: Lean

“Tinh thần MVP” là gì vậy trời?

Sau giai đoạn nhà nhà nói về “tinh thần Agile” như một thuật ngữ cửa miệng, giờ người ta bắt đầu nói về “tinh thần MVP”. Nhưng giống như bao nhiêu thứ “tinh...

Push system hay pull system?

Đây là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết của việc chuyển đổi sang môi trường Agile. Push system (hệ thống đẩy) là mô thức quản lý phổ biến hiện nay, sử...

Đặt mục tiêu: SMARTER

Đặt mục tiêu đúng là một việc rất quan trọng bởi mục tiêu định hướng công việc chúng ta làm. Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều hơn về điều này....

Tập trung để thành công

Khi cá nhân muốn cải thiện sự thành công, chúng ta thường có xu hướng mở rộng tập kỹ năng cũng như làm thêm việc. Doanh nghiệp cũng vậy, để cải thiện...

Mr. Coding Tools

Yes, it's me - Mr. Coding Tools. I'm a fan of whatever makes our lives better. Most of them are the tools, right? So someone calls me "Mr. Tools" but it's not true,...

How hard to be simple?

A story about my t-shirt. About 2 years ago, I decided to make me as simple as possible by reducing my energy and time of thinking about the unimportant things. Then I started...

Scrum Gathering Vietnam 2015

Scrum Gathering Vietnam 2015 was the first regional Scrum Gathering in Vietnam with 20 sessions of great speakers who are the Agile world-wide leaders, shared with more than 200 participants in 2...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...