Tag: Android

Speed up Android Studio build

Month ago, my colleagues complained that our project was slow to build: it normally took 5 minutes, especially in branch switching it took about 10 minutes. Then I found that it doesn't belong to...

Vô tình trải nghiệm BPhone

Ngày thứ 7 vửa rồi (22/8) vô tình được trải nghiệm BPhone, bản limited edition từ một đồng nghiệp, giờ rảnh viết một chút đánh giá qua. Tổng quan Về cơ bản thì rất...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...