Tag: Java

Singleton: dùng hay không?

Nhân tiện mọi người có vẻ hào hứng về chủ đề nho nhỏ này và đang viết được, viết nốt kẻo ít hôm lại lười. Trả lời ngắn gọn là dùng. Dùng chứ....

Singleton.threading() in Java

Bài trước về Singleton có thực sự dễ, tôi nhận được vài comment rất chuẩn về cách cài đặt xử lý với theading. Vì bài trước tập trung nói về Singleton và...

Singleton có thực sự dễ?

Khi nói về Design Patterns, gần 100% những người tôi tiếp xúc đều thực hành Singleton như một design pattern phổ biến và dễ nhất (nhiều người chỉ biết/nhớ mỗi Singleton trong...

Blockchain explained by simple Java code

Following my problem with KFC system, let's see another real world problem: The food shop chain with a central hotline/database couldn't work sometimes because of single point that needs to be always...

Abstract. More abstract.

Hôm nay đồng nghiệp hỏi câu này: Tại sao nên viết như #a thay vì #b? /* a. */ List<> list = new ArrayList<>;(); /* b. */ ArrayList<> list = new ArrayList<>(); Tôi mở rộng...

Iterating through collection

In my opinion, iterating through a collection is very basic and simple thing because it appears in any developer's code everyday (of course in the languages support collection). It's normally my simplest question...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...