Điều ấn tượng nhất khi đặt chân xuống Séc là giá cả, rất rẻ, bia rất rẻ (rẻ hơn nước lọc); và có lẽ vậy […]