Singleton: dùng hay không?

Nhân tiện mọi người có vẻ hào hứng về chủ đề nho nhỏ này và đang viết được, viết nốt kẻo ít hôm lại lười. […]

Singleton.threading() in Java

Bài trước về Singleton có thực sự dễ, tôi nhận được vài comment rất chuẩn về cách cài đặt xử lý với theading. Vì bài […]

Singleton có thực sự dễ?

Khi nói về Design Patterns, gần 100% những người tôi tiếp xúc đều thực hành Singleton như một design pattern phổ biến và dễ nhất […]

Blockchain explained by simple Java code

Following my problem with KFC system, let’s see another real world problem: The food shop chain with a central hotline/database couldn’t work sometimes because of […]

Anti-IF pattern

Lập trình không dùng if-else, có được không? If-else thật xấu xí Đối diện với một bài toán, lập trình viên (LTV) thường phải trả […]

Design patterns

Here is my presentation for the workshop at CodeGym today about Design patterns. One of the biggest issue in training design patterns is the trainees don’t […]

Abstract. More abstract.

Hôm nay đồng nghiệp hỏi câu này: Tại sao nên viết như #a thay vì #b? /* a. */ List<> list = new ArrayList<>;(); /* […]

How programmer gets his wife happy

Don’t wanna get your wife angry just because of let her wait so long for a dinner? This program is for you. It’s a guide […]