Tag: agiley

Thế giới Agile ngày càng phức tạp

Ngày nghỉ cafe thảo luận, tôi cho rằng thế giới Agile đang ngày càng phức tạp. Phạm Anh Đới cũng đồng ý rằng, Agile đang bị bias - thành kiến: kẻ thích...

Yearly master plan

Trong Agile Y, tôi có đề cập tới yearly master plan - phương pháp được tôi sử dụng để tạo lập kế hoạch. Tôi không phải là người theo đuổi trường phái...

How programmer gets his wife happy (part 2: iMessage)

Following my post about How programmer gets his wife happy, here is a simpler version for who is using Mac with Message app. Forget all Twilio setup, you just need to create the...

How programmer gets his wife happy

Don't wanna get your wife angry just because of let her wait so long for a dinner? This program is for you. It's a guide to build the simple application that automatically...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...