Dùng từ gì để nói về Vienna? Đẹp, hoành tráng và ngay ngắn. Còn thực sự thích hay không thì cũng tuỳ người, cá nhân […]