Tag: Scrum

Thế giới Agile ngày càng phức tạp

Ngày nghỉ cafe thảo luận, tôi cho rằng thế giới Agile đang ngày càng phức tạp. Phạm Anh Đới cũng đồng ý rằng, Agile đang bị bias - thành kiến: kẻ thích...

Scrum Master: việc nhàn lương cao

Ở Việt Nam, nhiều tổ chức bắt đầu chuyển mình sang thực hành Agile/Scrum. Và như một lẽ tự nhiên, nhu cầu tìm kiếm / tuyển dụng Scrum Master (SM) tăng cao....

Scrum of Scrums

Scrum of Scrums là một phương pháp mở rộng rất tự nhiên của Scrum. Thay vì mở rộng nhóm Scrum thành một nhóm lớn hơn; tổ chức duy trì nhóm Scrum vật...

Agile: some misconceptions

I had a talk in monthly meetup of hocvienagile.com, July. Here is the slide. In fact, some few words in the slide cannot express my idea clearly while our discussion was very...

ScrumBUT

ScrumBUT is an interesting term for a Scrum team. I have met a lot of Scrum team that has never been performance team because of this thought "Agile and especially Scrum normally...

ScrumBUT

ScrumBUT là một khái niệm rất đáng lưu tâm với những nhóm thực hành Scrum. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhóm Scrum không đạt được hiệu quả cao bởi tư...

Introduction to Scrum @TapLife

The introduction to Scrum in TapLife, shared in 2 hours with the product teams. After a short introduction, they talked about the current context to get my shares. Taplife is a startup, building some...

Scrum Gathering Vietnam 2015

Scrum Gathering Vietnam 2015 was the first regional Scrum Gathering in Vietnam with 20 sessions of great speakers who are the Agile world-wide leaders, shared with more than 200 participants in 2...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...