Dự định ban đầu là sau Vienna sẽ tới Budapest. Tuy vậy chuyến đi lần này lại có chuyện chẳng vui, nên là chuyển hướng, […]