Tag: developer

Thế giới của những lập trình viên đang thay đổi

Ngày hôm qua, tôi có viết 1 status về việc những lập trình viên (LTV) cần phải nhanh hơn nữa. Thật là khó để diễn tả hết lý do trong 1 status...

Developer levels

Follow the topic The most important job is recruiting, I want to share my view on the level of developer. It may be not meet your idea, but to know the differences can give...

Lập trình viên và bằng đại học

Đây là một chủ đề được tranh luận rất nhiều, có nhiều quan điểm và chưa có hồi kết. Gần đây vấn đề này lại được khơi gợi và chia sẻ nhiều...

Title vs. Main Jobs

In the conferences and meetup, when I ask people "What are you doing? (in your company)", I usually get these answer "I am a project manager", "I am a team leader", "I am a CTO"....
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...