Ngày thứ 7 vửa rồi (22/8) vô tình được trải nghiệm BPhone, bản limited edition từ một đồng nghiệp, giờ rảnh viết một chút đánh […]