Tag: security

Lập trình an toàn

Bài viết đã đăng trên Tạp Chí Lập Trình Thế nào là lập trình an toàn? Có lẽ nên bắt đầu với khái niệm một hệ thống “an toàn” hay “bảo mật” (security). Một...
Advertisment

Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...