Have been 2 years

This day 2 year ago, I had my last lecture at FPT University, spent a day of rest before starting my new journey. FPT University […]

Mùa về

Gió thì đã về hơn mười ngày rồi nhưng giờ thật sự mới bắt đầu mùa ấy. Mùa đẹp một cách kỳ lạ. Mùa đẹp […]

Ngày hoàn hảo?

Là sáng dậy sớm, tập thể dục, chuẩn bị bài và đi dạy. Là chiều ngồi tập trung làm việc mình thích, không quên dành […]