Category: Think

Scrum Master: việc nhàn lương cao

Ở Việt Nam, nhiều tổ chức bắt đầu chuyển mình sang thực hành Agile/Scrum. Và như một lẽ tự nhiên, nhu cầu tìm kiếm / tuyển dụng Scrum Master (SM) tăng cao....

Yearly master plan

Trong Agile Y, tôi có đề cập tới yearly master plan - phương pháp được tôi sử dụng để tạo lập kế hoạch. Tôi không phải là người theo đuổi trường phái...

Going through Collection

Year ago, I had a post about iterating through collection. Today my colleague's question gave me the idea about an example of using collection right. Let's say we have a collection like...

Abstract. More abstract.

Hôm nay đồng nghiệp hỏi câu này: Tại sao nên viết như #a thay vì #b? /* a. */ List<> list = new ArrayList<>;(); /* b. */ ArrayList<> list = new ArrayList<>(); Tôi mở rộng...

eXtreme Programming is Dead

Following the topic in my short post eXtreme Programming is Dead, I had a talk at the monthly meetup of Agile Vietnam, Feb 2017, to explain more about my opinion. Half of time,...

eXtreme Programming is dead

Tại sao ở Việt Nam, những tư tưởng và thực hành XP không được coi trọng? Theo tôi quan sát, có ba lý do chính. Một là, ngành CNTT của Việt Nam chủ...

Thói quen và quán tính

Sáu năm trước, lần đầu tiên, một người thầy nói với tôi rằng "con cần cẩn thận, đừng sống theo quán tính như người ta". Thời điểm đó, là quá sớm để...

Push system hay pull system?

Đây là vấn đề cốt lõi cần được giải quyết của việc chuyển đổi sang môi trường Agile. Push system (hệ thống đẩy) là mô thức quản lý phổ biến hiện nay, sử...
Follow us
0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
Most Popular

Lập trình viên: Gắn kết & chia tay

Có nhiều LTV tỏ ra rất chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn, song tính chuyên nghiệp này không được duy trì những ngày sau...

Lập trình viên: Làm vì đam mê hay tiền?

Đến đây, có một câu hỏi  cho mọi ngành nghề: làm vì đam mê hay vì tiền? Đây không phải là một câu hỏi...

Authentication & WebView & React Native

You have an idea. You already had a responsive web app, it works well for mobile. It leads you to the thought of having...